WILD & WAT?

WILD & WAT?
We zijn vergeten hoe het werkt.

Eigenaar zijn van onze aangeboren macht en het liefdevol dragen van de verantwoordelijkheid die daarmee hand in hand gaat. 

Van nature ben je een wild & soeverein mens. Met een helder hoofd, een open hart, een zachte buik en stevige voeten op de grond. Je handelt vanuit je innerlijke autoriteit en in onvoorwaardelijke liefde ben je verbonden met alles om je heen. Dat is jouw oorspronkelijke staat van zijn, dat ben jij op je puurst.

Hoe vaak voel jij je zo? Juist. (Je bent niet alleen.)

In plaats daarvan worden we geplaagd door een venijnige angst voor tekort die botst met onze continue zoektocht naar geborgenheid. Worstelen we met het dilemma tussen vrijheid en verbinding, zonder ons te beseffen dat het ene de sleutel tot het andere bevat. Deze blinde vlek beperkt onze keuzevrijheid, onze autonomie.

Wat is de kwaliteit van jouw keuzes?

Er zijn grofweg drie domeinen waar winst te behalen valt:

DRIE DOMEINEN

xxx035-512

AUTO PILOT

Aannames die gaten in kennis opvullen. Navigatie gebaseerd op onjuiste informatie.

RUIS OP DE LIJN

Waardeoordelen die de natuurlijke onvoorwaardelijke relatie met de omgeving vertroebelen.

HAMSTERWIEL

Stereotypen die gebaande paden onderhouden zonder af te vragen welk doel ze dienen.

Schuiven naar boven